Vi er europæere


#1

Denne platform er den måske vigtigste i vores tid. European Spring er om noget den rigtige konstellation til at varetage borgernes interesser i EU.
Nu er det blot op til os - borgerne - at vise at vi har ønsker og drømme for vores fælles fremtid, som aldrig har været mere fælles end nu.

Nationalstaterne er ved at have udspillet deres rolle, som enhed. Enten sker tingene lokalt eller også er det de overnationale(regionale) fora der skal sætte linierne og grænserne for globaliseringen, digitaliseringen og robotiseringen. Det er også på regionalt plan, at beskatning og fjernelse af skattely skal reguleres.