Zniesienie wiz wyjazdowych


#1

Kolejnym punktem programu, jest zniesienie obowiązku posiadania wizy do USA i Kanady. Wydaję mi się że, głupotą jest nie wycofanie obowiązku posiadanego przez cały naród Polski, gdyż Polska jest krajem który nawiązuje do tradycji sojuszniczych z Państwem członkowskim UE i USA i Kanady, to wierzę że jeśli będziemy dalej w tym dialogu dążyć do pogorszenia się stosunków międzynarodowych, - to na pewno nie będzie mowy o planach wykorzystania budżetu państwa na inwestycje w infrastrukturę lotniczą. A mowa tu o planach projektu ustawy o lotach międzynarodowych, z Polski do Unii Europejskiej i USA czy Kanady.